Organizator

  1. Festiwal Wolontariatu „Ochotnicy warszawscy” jest inicjatywą Centrum Wolontariatu, dalej zwanej Organizatorem. Realizowany jest w ramach publicznego zadania o nazwie „Wsparcie organizatorów wolontariatu w Warszawie”, zleconego przez Warszawę w kontekście projektu wolontariatu miejskiego „Ochotnicy warszawscy” 2.0 na lata 2016-2027, przy współpracy z Fundacją Centrum.

Zgłoszenia, uczestnicy i udział

  1. Udział w Festiwalu Wolontariatu „Ochotnicy”, dalej zwany Festiwalem, jest wolny od opłat.
  2. Osoba niepełnoletnia może być uczestnikiem Festiwalu wyłącznie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
  3. Zgłoszenia są akceptowane wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz wskazany przez Organizatora.
  4. Organizator grupuje uczestników w warsztaty zgodnie z kolejnością zgłoszeń. W przypadku zapełnienia miejsc w danej grupie, może przenieść uczestnika do innej grupy warsztatowej.

Informacje o uczestnikach

  1. Uczestnik zgadza się na wykorzystanie swojego wizerunku przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.
  2. Rejestracja jako uczestnik Festiwalu jest równoznaczna z akceptacją powyższego regulaminu.