Zgłoszenie

Do sprawnego wypełnienia zgłoszenia będą potrzebne:

  • zapoznanie się z regulaminem,
  • zapoznanie się z harmonogramem Festiwal Wolontariatu „Ochotnicy warszawscy” i zdecydowanie, w których warsztatach chcesz uczestniczyć;

Wypełnienie zgłoszenia trwa około 5 minut. Po przesłaniu zgłoszenia nie będziesz już mógł go aktualizować ani zmieniać, dlatego prosimy o rozważne wypełnianie.

Po zgłoszeniu się na Festiwal uczestniczenie we wszystkich jego aktywnościach jest obowiązkiem każdego uczestnika.

Wypełnij zgłoszenie