Współpraca

Akcje Społeczne

Centrum Wolontariatu podczas realizacji swoich projektów bardzo często współpracuje z wolontariuszami, liderami oraz koordynatorami pracy wolontarystycznej z całej Polski. Nasze działania poza wzmacnianiem wiedzy teoretycznej mają za zadanie uczyć i pokazywać także w praktyce możliwości płynące z wolontariatu.

W ramach Festiwali Wolontariatu zaangażujemy potencjał uczestników do zrobienia czegoś na rzecz środowiska lokalnego. W ramach kilkugodzinnych Akcji Społecznych grupy pracowały dotychczas na rzecz:

Realizacja Akcji Społecznej nie jest możliwa bez partnerów, których możemy wesprzeć naszymi wolontariuszami. Dlatego też poszukujemy organizacji, instytucji lub inicjatyw, którym taka pomoc jest potrzebna. Potencjalna organizacja partnerska, to:

 • organizacja pozarządowa, instytucja publiczna, lub podmiot zależny od instytucji publicznej,
  stowarzyszenie zwyczajne (nierejestrowe), grupa inicjatywna, grupa aktywistów, zorganizowana społeczność lokalna,
 • nie jest związkiem zawodowym, partią polityczną lub organizacją wspierająca partie polityczne;

Od potencjalnego partnera oczekujemy:

 • pomocy w przygotowaniu i realizacji działań wolontarystycznych w ramach Akcji,
 • pomysłu na wykorzystanie energii naszych wolontariuszy w działaniu na rzecz swojej organizacji, instytucji, inicjatywy, lub na rzecz ich beneficjentów,
 • działania na terenie Warszawy,
 • dostosowania się do naszych wymogów odnośnie czasu trwania i terminu akcji;

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w pracy z grupami wolontariuszy,
 • działanie na rzecz środowisk, które z różnych przyczyn mają utrudniony dostęp do tego typu działań,
 • pomysł na akcję wypływający z bezpośrednich potrzeb społeczności lokalnej,
 • możliwość zaangażowania dużej ilości wolontariuszy;