Regulamin

Organizator

  1. Festiwal Wolontariatu „Ochotnicy warszawscy” organizowany jest przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu, zwane dalej Organizatorem, w ramach realizacji zadania publicznego „Wsparcie organizatorów wolontariatu w Warszawie”, zleconego przez Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach realizacji projektu wolontariatu miejskiego „Ochotnicy warszawscy” 2.0 na lata 2016-2020, przy współpracy z Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Zgłoszenia, uczestnicy i uczestnictwo

  1. Udział w Festiwalu Wolontariatu „Ochotnicy warszawscy”, zwanego dalej Festiwalem, jest bezpłatny.
  2. Uczestnikiem Festiwalu, za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, może być osoba niepełnoletnia.
  3. Zgłoszenia są przyjmowane tylko drogą elektroniczną poprzez formularz wskazany przez Organizatora.
  4. Organizator dzieli uczestników na grupy warsztatowe zgodnie z kolejnością wpływania zgłoszeń. W przypadku zapełnienia miejsc w danej grupie może przesunąć uczestnika do innej grupy warsztatowej.

Informacje o uczestnikach

  1. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego wizerunku przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu.
  2. Zarejestrowanie się w charakterze uczestnika Festiwalu jest równoznaczne z zaakceptowaniem powyższego regulaminu.