Regulamin serwisu

Preambuła

Serwis festiwalwolontariatu.pl powstał w celu promocji wolontariatu i działań wolontariackich, w szczególności Festiwalu Wolontariatu i Regionalnych Festiwali Wolontariatu.

§1 – Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy dokument określa zasady użytkowania serwisu festiwalwolontariatu.pl.
 2. Organizacją odpowiedzialną za wykonanie i administrację serwisem jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie, ul. Nowolipki 9B.
 3. Określenia użyte w regulaminie mają następujące znaczenia:
  1. Serwis – strona festiwalwolontariatu.pl,
  2. Materiały – teksty, grafiki, zdjęcia, prezentacje, pliki, zamieszczone w Serwisie,
  3. Użytkownik – osoba korzystająca z materiałów zamieszczonych w Serwisie,
  4. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Warszawie,
  5. Administrator – osoby wyznaczone przez Stowarzyszenie do zarządzania Serwisem.

§2 – Użytkownicy

 1. Użytkownik ma prawo do nieodpłatnego korzystania z serwisu i zamieszczonych w nim materiałów, z wyjątkiem działań zastrzeżonych niniejszym regulaminem.
 2. Zabronione jest ingerowanie w treść i integralność serwisu przez Użytkowników nie będących jego Administratorami.
 3. Zabronione jest umieszczane w serwisie treści obraźliwych, naruszających prawo lub dobre obyczaje.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania zapisów Netykiety (http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta)

§3 – Serwis

 1. Administratorzy dokładają wszelkich starań, aby serwis realizował cele, do których został stworzony.
 2. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do redakcji i skracania nadesłanych prac i tekstów oraz do zmian formatu w jakim zostaną udostępnione w serwisie.
 3. Administratorzy podejmują wiążące decyzje dotyczące wyglądu Serwisu, jego zawartości oraz jego Użytkowników.

§4 – Przepisy kończące

 1. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą zostać dokonane przez Administratorów w każdym czasie i wchodzą w życie z chwilą ich udostępnienia na stronach Serwisu.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.03.2012 roku.