Program Festiwalu Wolontariatu „Ochotnicy warszawscy”

Spotkania (warsztaty, targi, stoliki eksperckie) w ramach Festiwalu odbędą się w warszawskim Centrum Wielokulturowym, ul. Jagiellońska 54 (wejście od Pl. Hallera). Uczestnictwo w tej części wydarzenia wymaga rejestracji poprzez wypełnienie zgłoszenia.

Festiwalowy piknik będzie miał miejsce na bulwarach wiślanych przy moście Gdańskim, obok muralu projektu „Ochotnicy warszawscy” (przystanek Most Gdański). Wstęp wolny! Uczestnictwo w pikniku nie wiąże się z koniecznością wysłania zgłoszenia ani udziału w pozostałych częściach Festiwalu.

Dzień 1

8 czerwca 2018

9:30 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 10:10

Uroczyste otwarcie Festiwalu Wolontariatu „Ochotnicy warszawscy”

10:10 – 11:00

Debata „Wolontariat w przestrzeni miejskiej”

Zapraszamy uczestników do debaty, podczas której prelegenci opowiedzą o wolontariacie organizowanym w przestrzeni miejskiej. Znajdziemy odpowiedzi na pytania:
– „Czy łatwo jest zorganizować wolontariat w przestrzeni miejskiej?”,
– „Czy łatwo jest dopasować się do potrzeb jak również trendów w społecznościach lokalnych?”,
– „Jakie znaczenie dla rozwoju wolontariatu miejskiego mają wielkie imprezy?”.

Uczestnikami debaty będą:

 • Katarzyna Nicewicz – organizatorka, inicjatorka działań Fundacji „Daj Herbatę”. Fundacja działa na rzecz bezdomnych, ubogich i wykluczonych społecznie – by świat był lepszy.
 • Paweł Oskwarka – ratownik medyczny z WSPRiTS „Meditrans”. Instruktor medyczny opiekun Młodzieżowej Drużyny Ratowniczej.
 • Prowadzący: Paweł Oksanowicz

11:00 – 11:30

Przerwa kawowa

11:30 – 13:00

Stoliki eksperckie

Ta część Festiwalu będzie poświęcona spotkaniom z ekspertami. W trakcie jej trwania uczestnicy mogą swobodnie przemieszczać się pomiędzy interesującymi ich tematami:

 • „Aspekty formalnoprawne – jak zgodnie z prawem koordynować wolontariat w swojej organizacji?”
  Dariusz Pietrowski
 • „Regulacje o ochronie danych osobowych RODO – jak organizacje i instytucje powinny przygotować się do zmienionych przepisów? Jakie zmiany dotyczą organizacji pozarządowych? Nowe zasady i co nowego przed nami?”
  Monika Trzcińska
 • „Księgowanie kosztów działalności wolontariackiej – jak księgować koszty związane z pracą wolontariuszy? Czy wartość szkolenia w którym uczestniczy wolontariusz stanowi dla niego przychód i podlega opodatkowaniu? Czy działalność wolontariacką można łączyć z obowiązkami pracowniczymi?”
  Agnieszka Gamdzyk
 • „Źródła finansowania wolontariatu w NGO oraz instytucjach miejskich – jaka jest definicja zbiórek? Czy zbieranie do puszek i akcje charytatywne mogą opierać się na zaufaniu?”
  Monika Chrzczonowicz

13:00 – 14:00

Lunch

14:00 – 14:30

Prezentacja „Dobry wolontariat. Młodzi mają głos”

Uczestnicy Festiwalu będą mieli okazję dowiedzieć się, czego młodzi ludzie potrzebują i oczekują od wolontariatu, co jest dla nich trudne i co mogliby dać od siebie. Punktem wyjścia dla warsztatów będą rekomendacje dotyczące dobrego, wartościowego wolontariatu sformułowane przez warszawskich uczniów biorących udział w programie „Kto na ochotnika? Szkolne programy wolontariatu”.

Prezentację poprowadzi Małgorzata Leszko – koordynatorka programów edukacyjnych skierowanych do nauczycieli w Centrum Edukacji Obywatelskiej.

14:30 – 16:00

Sesje warsztatowe

Ta część Festiwalu poświęcona będzie warsztatom, podczas których uczestnicy poszerzą swoją wiedzą o takie tematy jak:

„Spotkania integracyjne dla wolontariuszy” – celem warsztatu będzie zwiększenie umiejętności koordynatorów wolontariatu do prowadzenia spotkań integracyjnych. Prowadząca: Monika Bełdowska
„Motywowanie poprzez wartości” – celem warsztatu będzie wzmacnianie motywacji osób biorących udział w wolontariacie. Prowadząca: Agnieszka Buśk
„Digital storytelling. Jak opowiadanie historii może wspierać proces uczenia się wolontariuszy?” – celem warsztatu będzie poznanie sztuki opowiadania w taki sposób, by dzielić się z innymi wiedzą, mądrością i przekonaniami. Prowadząca: Anna Żelazowska–Kosiorek

17:00 – 21:00

Bulwary Wiślane

Finałem dnia będzie piknik na bulwarach przy moście Gdańskim, przy muralu projektu „Ochotnicy warszawscy”. Dla uczestników będą przygotowane liczne atrakcje – koncert na żywo, rejsy po Wiśle, zajęcia taneczne, ćwiczenia z pierwszej pomocy, przejażdżki na tandemach, puzzle wielkoformatowe, grę na bębnach, a także quizy z nagrodami! Zapraszamy wszystkich sympatyków wolontariatu, wstęp wolny! Uczestnictwo w pikniku nie wiąże się z koniecznością udziału w pozostałych częściach Festiwalu.

Dzień 1 – wydarzenie towarzyszące

8 czerwca 2018

14:00 – 17:00

Akcja społeczna

Wolontariusze – Pracownicy Urzędu m.st. Warszawy, Citi Handlowy oraz młodzież z warszawskich szkół wezmą udział w akcji społecznej.

Dzień 2

9 czerwca 2018

10:00 – 11:30

Targi wolontariatu

Uczestnicy Festiwalu będą mieli okazję zapoznać się z wolontariatem realizowanym w Warszawskim ZOO, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Będą mieli również okazję poznać „Receptę na udaną współpracę z NGO – business” na przykładzie firmy Provident oraz zapoznać się z działalnością Młodzieżowej Drużyny Ratowniczej, która aktywnie działa na rzecz społeczności lokalnej propagując ratownictwo społeczne.

Spotkania i prezentacje w ramach Targów odbywają się równolegle

Elżbieta Kawka – koordynatorka wolontariatu w Warszawskim ZOO
Joanna Pitucha – koordynatorka Centrum Wolontariatu w Muzeum POLIN
Agnieszka Krajnik – koordynatorka wolontariatu pracowniczego firmy Provident
Mariusz Sękowski – założyciel Młodzieżowej Drużyny Ratowniczej, prowadzący praktyczne warsztaty „Krew się polała”

12:00 – 15:00

Akcja społeczna

Zapraszamy uczestników Festiwalu do udziału w akcji społecznej „Razem dla wspólnego dobra. Odrestaurowywanie ogródków w warszawskich żłobkach”. O szczegółach akcji poinformujemy wkrótce!