Zgłoszenie

Do sprawnego wypełnienia zgłoszenia będą potrzebne:

  • zapoznanie się z regulaminem,
  • podstawowe dane organizacji, którą reprezentujesz, wraz z jej krótkim opisem,
  • krótkie informacje o działaniach wolontarystycznych, które realizujesz,
  • zapoznanie się z harmonogramem Festiwalu i zdecydowanie, w których warsztatach chcesz uczestniczyć;

Wypełnienie zgłoszenia trwa około 8 minut. Zgłoszenie składa się z 4 części. Do chwili złożenia go możesz się między nimi przemieszczać za pomocą przycisków nawigacyjnych. Po przesłaniu zgłoszenia nie będziesz już mógł go aktualizować ani zmieniać, dlatego prosimy o rozważne wypełnianie.

Istnieje możliwość uczestniczenia w wybranych –  interesujących Cię warsztatach podczas trwania Festiwalu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 września 2015
Formularz zgłoszeniowy można także otworzyć w osobnym oknie korzystając tego linku.