Wizyty studyjne

Centrum Wielokulturowe

Centrum ma za zadanie integrować działania i skłaniać do współpracy poszczególne urzędy i instytucje miejskie oraz organizacje pozarządowe – zarówno te realizujące projekty na rzecz cudzoziemców, jak i organizacje reprezentujące społeczności imigranckie. Od 2010 roku nad koncepcją i najważniejszymi zadaniami Centrum pracowali wspólnie przedstawiciele m.st. Warszawy.

Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP – KLATKA

Misją Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA jest tworzenie przestrzeni do dialogu i pozytywnej zmiany społecznej poprzez wykorzystanie i uczenie metody dramy stosowanej. W Stowarzyszeniu działają psycholożki, pedagodzy, politycy społeczni i resocjalizatorzy, socjolodzy, teatrolożki, trenerki i coache, mediatorka, dziennikarka, choreografka, specjalistki od praw człowieka, animatorzy, aktorki i aktorzy, terapeutki, studenci i studentki – w tym także osoby, które odbyły roczne studia dramy na Uniwersytecie w Exeter, w Wielkiej Brytanii.

Osiedle Jazdów

Osiedle Jazdów w Warszawie to kolonia drewnianych domów powstała w 1945 roku i znajdująca się na tyłach Parku Ujazdowskiego w Warszawie. W dotychczasowe działania na Jazdowie zaangażowane było ponad kilkadziesiąt stowarzyszeń, fundacji, grup nieformalnych oraz sponsorzy. W ramach działalność Otwartego Jazdowa odbyły się m.in: wernisaże, wystawy, koncerty, próby muzyków, wykłady, debaty, prezentacje, warsztaty plastyczne, ceramiczne, rękodzieła, komiksowe, nauka języków obcych, trening jogi, itp.

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Muzeum POLIN jest pierwszą w Polsce publiczno-prywatną instytucją tworzoną wspólnie przez rząd, samorząd lokalny i organizację pozarządową. Muzeum to jest nade wszystko miejscem spotkań ludzi, którzy pragną lepiej poznać przeszłość i współczesną kulturę żydowską, chcą zmierzyć się ze stereotypami i ograniczyć zjawiska zagrażające współczesnemu światu, takie jak ksenofobia i nacjonalistyczne uprzedzenia. W tym sensie jest to miejsce dla wszystkich, promieniujące ideami otwartości, tolerancji i prawdy.