Akcja społeczena

Akcja Społeczna odbędzie się 19 września na skwerze przy ul. Szymanowskiego na Warszawskiej Pradze. Jest to zapomniane i zaniedbane miejsce położone w bezpośrednim sąsiedztwie ważnego dla mieszkańców Pragi pomnika Pomordowanych w Praskich Więzieniach – ofiar prześladowań komunistycznych. Podczas akcji wysprzątamy i odrestaurujemy skwer, tak aby stał się miejscem odpoczynku mieszkańców pobliskich bloków. Planujemy prace porządkowe i ogrodnicze – sprzątnięcie śmieci, zgrabienie liści, przycinanie krzewów, pielenie.  Obecnie ławki nie nadają się do użytkowania, deski są stare i spróchniałe, chcemy choć w części wymienić je i pomalować aby stwarzały przestrzeń do integracji sąsiadów. Chcielibyśmy aby to miejsce odzyskało swój blask i przyczyniło się do budowy nowego oblicza Pragi jako miejsca ładnego czystego i przyjaznego ludziom.

Do Akcji zapraszamy mieszkańców pobliskich bloków aby wspólnie z nami zadbali o to miejsce, bawiąc się i ucząc wzajemnie.