Festiwal Wolontariatu 2015

Zapraszamy do udziału w 6 edycji Festiwalu Wolontariatu 2015

Festiwal Wolontariatu jest wydarzeniem skierowanym do osób rozwijających zarówno wolontariat jak i wolontariuszy, umożliwiającym integrację, wymianę doświadczeń, naukę i rozwijanie swoich umiejętności. To dni, podczas których uczymy się od siebie poprzez akcje, warsztaty, wizyty studyjne i oczywiście poprzez dobrą zabawę.

Festiwal umożliwia rozwijanie umiejętności i wiedzy na temat różnych aspektów wolontariatu. Chcemy pokazać różnorodność działań przejawiających się w wielu obszarach życia społecznego. W czasie spotkania będziemy mieli okazję wymienić się doświadczeniami i zainspirować do dalszych działań na polu wolontariatu.

Zapraszamy do uczestnictwa

Festiwal skierowany jest do osób, które w różny sposób i w różnym stopniu zarządzają pracą wolontariuszy, a także do samych ochotników! Do uczestniczenia w Festiwalu zapraszamy przedstawicieli wszystkich sektorów – zarówno organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, jak i administracji publicznej oraz biznesu.
Szczególnie mile widziane są:

  • osoby organizujące na co dzień pracę wolontariuszy,
  • liderzy grup wolontariuszy – zarówno formalnych jak i nieformalnych,
  • koordynatorzy wolontariatu – w tym przedstawiciele ngo, wolontariatu pracowniczego, placówek publicznych,
  • opiekunowie szkolnych kół wolontariatu oraz szkolnych inicjatyw propagujących postawy i działania obywatelskie,

Udział w Festiwalu jest bezpłatny. Zapewniamy materiały szkoleniowe oraz wyżywienie.

Nie zapewniamy noclegu dla uczestników spoza Warszawy, oraz nie zwracamy kosztów przejazdów, w tym kosztów poruszania się po stolicy w trakcie Festiwalu!