Prowadzący

Agnieszka Matan

Poprowadzi warsztat Jak robić coś z ludźmi, a nie dla ludzi

Socjolożka, animatorka społeczna, właścicielka firmy LokaLOVE. Pracowała w organizacjach pozarządowych,wprowadzając na warszawskie podwórka ideę Dnia Sąsiada. W ramach rewitalizacji ul. Tarczyńskiej prowadziła klub sąsiedzki Tarczyńska 11. Obecnie pomaga innym w lokalnej promocji i międzysektorowym sieciowaniu działań. Swoją przygodę z wolontariatem rozpoczęła w 2002 roku, bo bardzo nudziła się w szkole. Przez ostatnie 12 lat była wolontariuszką w wielu organizacjach i instytucjach, koordynowała wolontariat w miejscach swojej pracy i współorganizowała święto wolontariusza.

Monika Chrzczonowicz

Poprowadzi spotkanie o zbiórkach publicznych po nowelizacji ustawy

Od wielu lat związana ze Stowarzyszeniem Klon/Jawor, ngo.pl Nacodzień pomaga w sprawach formalno-prawnych związanych z aktywnością obywatelską. Prowadzi także szkolenia m.in. z formalno-prawnych podstaw działania organizacji, sprawozdawczości, współpracy z administracją, wolontariatu, zbiórek publicznych. Członkini KDS ds. organizacji wspierających w Warszawie. Ostatnią miłością i pasją są media społecznościowe wykorzystywane w pracy ngo. Do pracy często przyjeżdża na hulajnodze.

Brygida Dynisiuk

Poprowadzi spotkanie Rozumiem innych, bo rozumiem siebie – warsztaty skutecznej komunikacji

Trenerka rozwoju osobistego, specjalista ds. komunikacji. Absolwentka Szkoły Trenerów Komunikacji Opartej na Empatii prowadzonej przez Dojrzewalnię Róż oraz antropologii kultury na Uniwersytecie Warszawskim. Z Centrum Wolontariatu związana od 2007 r. m.in. przy współpracy w projekcie „Wolontariat pierwszy krok na rynek pracy”. Obecnie trener wewnętrzny oraz specjalista ds. komunikacji w organizacji biznesowej.

O sobie: „Od około 10 lat świadomie podążam drogą rozwoju osobistego. W swojej pracy wykorzystuję założenia Porozumienia bez Przemocy. Dzięki stosowaniu tej metody w swoim codziennym życiu odzyskałam wpływ oraz wolność w decydowaniu o sobie. Praca jako trener rozwoju osobistego to dla mnie empatyczne towarzyszenie ludziom w ich drodze do samego siebie.”

Tomasz Sulewski

Prowadzący warsztat Media społecznościowe – jak promować wolontariat korzystając z mobilnych technologii

Szef strategii i koordynacji mediów społecznościowych w Orange Polska. Do jego zadań należy m.in. inspirowanie i koordynacja działań komunikacyjnych w mediach społecznościowych, bieżące śledzenie i prognozowanie trendów oraz ich transformowanie na strategiczne i taktyczne działania departamentów firmy. Z komunikacją i PRem związany zawodowo i społecznie od kilkunastu lat. Wcześniej m.in. koordynował działania społecznościowe w Departamencie PR Grupy TP. W latach 2007 – 2009 zastępca dyrektora ds. programowych w Centrum Myśli Jana Pawła II, odpowiedzialny m.in. za politykę komunikacyjną i strategię tej instytucji samorządowej. Od 2001 trener organizacji pozarządowych w zakresie zarządzania, pozyskiwania finansów i budowania wizerunku organizacji. W latach 2006 – 2008 członek zarządu ZHR odpowiedzialny za politykę komunikacyjną i rzecznik prasowy organizacji. Członek SocialMedia.org, elitarnej organizacji gromadzącej liderów social media z największych światowych marek.

Ewa Budziszewska-Zawartko

Prowadząca spotkanie teoretyczno – warsztatowe Inicjatywa lokalna i małe granty- czym są i jak z nich skorzystać?

Pracownik Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Obecnie zajmuje się inicjatywą lokalną w m.st. Warszawa, a w niedawnej przeszłości zajmowała się również współpracą z organizacjami pozarządowymi w ramach otwartych konkursów ofert oraz dotacji przyznawanych w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. małymi grantami. Pani Ewa wraz z Panem Michałem Kuszewskim poprowadzą warsztat na temat inicjatywy lokalnej i małych grantów.

Agnieszka Woźniarska

Prowadząca warsztat Jak zbudować zgrany zespół i razem odnieść sukces?

Dyrektor Departamentu Administracji w Provident Polska S.A. Z Provident Polska związana zawodowo od 2000 roku, gdzie obecnie zarządza departamentem składającym się z ponad 400 osób w całej Polsce i w Litwie. Departament Administracji jest dedykowany do wsparcia biznesu w zakresie obsługi operacji z Klientami i Doradcami Klientów. Wcześniej zatrudniona w firmie produkcyjnej. Ma również doświadczenie z zakresu wdrażania bankowych i usługowych systemów informatycznych. Z sukcesem brała udział we wdrożeniu nowego oprogramowania u Klienta w Berlinie.

Agnieszka swoje wykształcenie z Zarządzania Finansami i Ubezpieczeniami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, poszerzyła o Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Wyższej Szkole Bankowej. W swojej pracy stawia na zespół i dobre relacje pracodawcy z pracownikami, chętnie uczestniczy w inicjatywach związanych z rozwojem marki Provident w ramach Grupy IPF na różnych rynkach. Jest zorientowana na osiąganie celów swoich zespołów poprzez ich wpływ na codzienną pracę i zaangażowanie w jej wynik. Jest zwolennikiem filozofii, że w pracy każdy członek zespołu jest wyjątkowy i jest cenną częścią całej organizacji 

Anna Sadowska i Grażyna Sobieska – Szostakiewicz

Prowadzące warsztat W co się bawić z dziećmi? 100 pomysłów na animację dzieci i młodzieży.

Nauczycielki dyplomowane, trenerki warsztatu umiejętności psychospołecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trenerki Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Autorki programu „Biblioterapia wychowawcza jako metoda kształtowania empatii i zachowań prospołecznych”. Współautorki literackich warsztatów metodycznych: „Radość tworzenia i działania, czyli metody pedagogiki zabawy w pracy z tekstem literackim” (wersje dla nauczycieli przedszkoli oraz dla nauczycieli szkoły podstawowej i gimnazjum), „Czym skorupka za młodu nasiąknie…” (warsztat dla nauczycieli przedszkoli). Od 1999 roku prowadzą w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie kursy doskonalące dla nauczycieli, bibliotekarzy oraz wychowawców placówek oświatowych.

Elżbieta Kluska

Prowadząca warsztat Nasze różne oblicza i ich wpływ na radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych

Psycholog, certyfikowany trener biznesu i rozwoju osobistego. Pasjonatka psychologii od ponad 10 lat. Obecnie zgłębia ją jako doktorantka na Interdyscyplinarnych Studiach Doktoranckich w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie.
Prowadzi liczne warsztaty i szkolenia w których łączy wiedzę z zakresu psychologii rozwoju człowieka z jej praktycznym zastosowaniem w codziennym życiu. Jej zainteresowania koncentrują się głównie wokół samodoskonalenia w kontekście pracy z przekonaniami, określaniem i realizowaniem celów, inteligencji emocjonalnej, komunikacji interpersonalnej, psychologii pozytywnej oraz psychologii dokonywania zmian.

Współzałożycielka i członek zarządu Instytutu Społecznych Działań Międzykulturowych (ISDM). Więcej informacji na stronie www.elzbietakluska.pl

Karol Krzyczkowski

Prowadzący warsztaty Jak samodzielnie zrobić transmisję on-line z organizowanego wydarzenia?

Koordynator projektów w Centrum Wolontariatu w Warszawie, specjalizuje się przygotowywaniu projektów i wniosków do publicznych programów grantowych (PO FIO, ASOS, samorządy). Ekspert oceniający wnioski składane w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Współtwórca i koordynator konkursów grantowych dla PTC (obecnie T-Mobile Polska S.A.) oraz Programu Wolontariatu Długoterminowego.

Pasjonat nowych technologii i webmaster. Twórca serwisów bibliotekawolontariatu.pl, giveandgain.pl, wolontariat.net.pl, festiwalu wolontariatu i kilku innych, o których niedługo będzie głośno Administrator stron www Centrum Wolontariatu w Warszawie, odpowiedzialny za media społecznościowe. Po godzinach pracy aktywny wolontariusz, szczególnie w okolicach Stadionu Narodowego w Warszawie.

Dariusz Pietrowski

Prowadzący spotkanie mojwolontariat.pl – jak mądrze skorzystać z serwisu ofert wolontariackich?

Od roku 1993 związany z zespołem Centrum Wolontariatu w Warszawie, współtworzył koncepcję i strategię rozwoju dla unikalnej wówczas w Polsce inicjatywy – Centrum Wolontariatu. W latach 1995 – 1997 inicjował powstanie Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce. W roku 1998 wspólnie z zespołem warszawskiego Centrum zainicjował i wspierał powstawanie Centrów Wolontariatu w Krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Program realizowany i wspierany przez Open Society Institute – New York, USA. Od roku 2000 Prezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie, a także Członek Zarządu Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce. Uczestnik zespołu konsultacyjnego w pracach nad „Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” i jej nowelizacją. Współautor m.in. programu szkoleniowego” Centrum Promocji Wolontariatu” „Wolontariat w szpitalach”, „Wolontariat pracowniczy”, „Wolontariat w ośrodkach pomocy społecznej”.

Karolina Kanar-Kossobudzka

Poprowadzi warsztat Grywalizacja – jak wykorzystać mechanikę gier w działaniach społecznych.

Pracuje w Fundacji Orange jako koordynatorka programu Pracownie Orange. Odpowiedzialna jest za prawidłowy przebieg programu oraz przygotowanie merytorycznego wsparcia dla Pracowni. Od lat związana z trzecim sektorem i zarządzaniem projektami. Pracowała m.in. w Fundacji Fundusz Współpracy oraz w Centrum Nauki Kopernik. Przygotowywała i realizowała projekty edukacyjne, społeczne i kulturalne zarówno w Polsce jak i zagranicą, pozyskując środki finansowe na ich realizację, koordynując prace zespołów projektowych oraz współpracę z różnymi partnerami społecznymi.

Jacek Siadkowski

Poprowadzi warsztat Grywalizacja – Jak wykorzystać mechanikę gier w działaniach społecznych.

Pierwszą organizację pozarządową w swoim życiu założył mając 19 lat. Dzisiaj, w wieku 23 lat, łączy wdrażanie nowych technologii do projektów społecznych pracując w Laboratorium EE z prowadzeniem drugiej organizacji – Fundacji Highlight/inaczej, zajmującej się badaniem i popularyzacją grywalizacji w działaniach społecznych. Współautor grywalizacji w projekcie Pracownie Orange i autor publikacji „Grywalizacja. Zrób to sam.”

Grywalizacja to podejście pozwalające na zmianę monotonnych czynności w takie, które są angażujące i sprawiają przyjemność odbiorcom. Pozwala na skuteczną zmianę zachowań ludzi i zwiększenie ich motywacji. W ramach warsztatów nauczymy się jak ją wykorzystywać i w taki sposób wplatać elementy gier do realizowanych działań społecznych, by były jeszcze bardziej skuteczne.
Efektem warsztatów będzie:

  • poznanie podstawowej wiedzy o grywalizacji i tajnikach motywacji,
  • zbudowanie koncepcji grywalizacji społecznej odpowiadającej na problem z Twojego otoczenia,
  • dużo dobrej zabawy.

Warsztaty są skierowane do ludzi, którzy zajmują się zmienianiem świata na lepsze. Nie jest wymagana żadna wiedza o grywalizacji. Jeśli interesuje Cię idea łączenia zabawy z gier ze zmienianiem świata na lepsze – powinieneś spróbować.