Zgłoszenie

Do sprawnego wypełnienia zgłoszenia będą potrzebne:

  • zapoznanie się z regulaminem,
  • podstawowe dane organizacji, którą reprezentujesz, wraz z jej krótkim opisem,
  • krótkie informacje o działaniach wolontarystycznych, które realizujesz,
  • zapoznanie się z harmonogramem Festiwalu i zdecydowanie, w których warsztatach chcesz uczestniczyć;

Wypełnienie zgłoszenia trwa około 20 minut. Zgłoszenie składa się z 4 części. Do chwili złożenia go możesz się między nimi przemieszczać za pomocą przycisków nawigacyjnych. Po przesłaniu zgłoszenia nie będziesz już mógł go aktualizować ani zmieniać, dlatego prosimy o rozważne wypełnianie.

Zgłoszenia przyjmujemy do 28 września 2012
Formularz zgłoszeniowy można także otworzyć w osobnym oknie korzystając tego linku.

[gform form=’https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDNBenRIQ2hYY3RDN2hLMUNIZ1A3ZFE6MQ’]