Harmonogram

Dzień 1

Piątek, 12 października

Rejestracja uczestników

11:30 – 12:00

Poranna kawa. Rejestracja uczestników.

Otwarcie Festiwalu Wolontariatu

12:00 – 13:00

Sesja plenarna otwierająca Festiwal. Sesję poprowadzą przedstawiciele Centrum Wolontariatu oraz przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Lunch

13:00 – 14:00

Mixer Festiwalowy

14:00 – 16:00

Integracja i poznawanie się uczestników Festiwalu.

Wizyty studyjne

16:00 – 19:30

Wolontariat od środka – odwiedzamy warszawskie instytucje i NGOsy.

Kolacja

19:30 – 20:30

Odwiedzamy kultowe dla Festiwalu Wolontariatu miejsce z kuchniami świata – Babalu.

Dzień 2

Sobota, 13 października

Akcja społeczna

9:00 – 12:30

Wszyscy uczestnicy Festiwalu będą uczestniczyli w akcjach wolontariackich, mających za zadanie wesprzeć potrzebujących. Zorganizowanych będzie kilka równoległych akcji na terenie Warszawy. Udział w akcji jest obligatoryjny dla wszystkich uczestników Festiwalu.

Lunch

13:00 – 14:00

Warsztaty – Wolontariat innowacji

13:30 – 14:30

Warsztaty odbywają się w trzech równoległych modułach. W zgłoszeniu możesz wskazać w którym module chcesz uczestniczyć.

sala A

Wolontariat młodzieży w praktyce – zasady i możliwości współpracy ze Szkolnymi Klubami Wolontariatu.

Warsztat poprowadzi Dariusz Pietrowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

sala B

Wolontariat długoterminowy w Polsce

Warsztat poprowadzi Karol Krzyczkowski, koordynator Programu Wolontariatu Długoterminowego w Centrum Wolontariatu w Warszawie

sala C

Jak przygotować organizację do współpracy z biznesem?

Warsztat poprowadzi Joanna Biegacz, przedstawicielka Programu Wolontariat Pracowniczy przy Centrum Wolontariatu w Warszawie Centrum Wolontariatu w Warszawie.

sala D

Społeczne Hakowanie – co łączy nowe technologie i wolontariat?

Warsztat poprowadzą przedstawiciele SocHack.pl

Przerwa kawowa

15:00 – 15:30

Warsztaty – Wolontariat w działaniu

15:30 – 17:00

Warsztaty odbywają się w trzech równoległych modułach. W zgłoszeniu możesz wskazać w którym module chcesz uczestniczyć.

sala A

100 pytań do… – formalno-prawne aspekty współpracy z wolontariuszami.

Warsztat poprowadzi Dariusz Pietrowski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Warszawie.

sala B

Jak i gdzie znaleźć finansowanie na projekty związane z wolontariatem?

Warsztat poprowadzi Karol Krzyczkowski, koordynator Programu Wolontariatu Długoterminowego w Centrum Wolontariatu w Warszawie

sala C

Jak pracować z wolontariuszem cudzoziemcem?

Warsztat poprowadzą Maja Selan i Vitaliy Chornoryz, z Fundacji im. Roberta Schumana.

sala D

Elementy współpracy w grupie, animacja pracy wolontariuszy.

Przerwa kawowa

17:00 – 17:30

Warsztaty – Wolontariat różnorodności

17:30 – 18:30
Warsztaty otwarte prowadzone przez uczestników Festiwalu Wolontariatu. Warsztaty odbywają się w 4 równoległych modułach.

Kolacja

18:30 – 19:30

Odwiedzamy kultowe dla Festiwalu Wolontariatu miejsce z kuchniami świata – Babalu.

Extra

Zwiedzanie Warszawy z wolontariuszami Centrum Wolontariatu! Pokażemy wam kultowe warszawskie miejsca, o których nie piszą w przewodnikach.

Dzień 3

Niedziela, 14 października

Warsztaty – Rozwijanie wolontariatu

9:00 – 12:30

Warsztaty odbywają się w trzech równoległych modułach. W zgłoszeniu możesz wskazać w którym module chcesz uczestniczyć.

sala A

Networking – skuteczne narzędzie rozwoju wolontariatu.

Warsztat poprowadzi Ewa Kownacka z British Council.

sala B

Rozwiązywanie konfliktów i dawanie konstruktywnej informacji zwrotnej.

Warsztat poprowadzi Paweł Sikorski z Kredyt Banku.

sala C

Motywowanie i nagradzanie wolontariuszy.

sala D

Jak i gdzie skutecznie promować wolontariat.

Podsumowanie Festiwalu

12:30 – 13:30

Mini lunch i sesja podsumowująca Festiwalu Wolontariatu, ewaluacja, rozdanie certyfikatów.

Zakończenie Festiwalu – wyjazd uczestników

13:30