Ewaluacja

Każdy Festiwal kończymy rozbudowaną ewaluacją, która pomaga nam lepiej przygotowywać kolejne jego edycje.