Festiwal Wolontariatu 2011

Festiwal Wolontariatu, 10 – 12 czerwca 2011, Warszawa

Festiwal był wydarzeniem, które umożliwiało rozwijanie umiejętności i wiedzy na temat różnych aspektów wolontariatu.

Pokazaliśmy różnorodność działań przejawiających się w wielu obszarach życia społecznego. W czasie trzydniowego spotkania mieliśmy okazję wymienić się doświadczeniami i zainspirować do dalszych działań na polu wolontariatu.

Patronat Honorowy

Festiwal Wolontariatu objęty był Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej.

Partnerzy

Festiwal nie mógłby się odbyć bez przychylności ludzi i instytucji, które wspierały nas w naszych działaniach.

 

Opiekun wolontariatu w Polsce


Partner internetowy

 

Finansowanie

Festiwal Wolontariatu był częścią projektu Europejski Rok Wolontariatu 2011 – Renesans Wolontariatu w Polsce realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu. Projekt dofinansowany był ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.