Festiwal Wolontariatu 2010

Festiwal Wolontariatu, 15 – 17 października 2010, Warszawa

Pierwszy Festiwal był wydarzeniem, które wprowadzało uczestników w tematykę nadchodzącego Europejskiego Roku Wolontariatu 2011.

Wnieśliśmy nową jakość i pokazaliśmy możliwości płynące z organizowania przestrzeni, w której osoby związane z wolontariatem mogą się same od siebie uczyć.

Patronat Honorowy

Festiwal Wolontariatu objęty był Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Anny Komorowskiej.

Partnerzy

Festiwal nie mógłby się odbyć bez przychylności ludzi i instytucji, które wspierały nas w naszych działaniach.

 

Partner strategiczny Festiwalu Wolontariatu

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.


Opiekun wolontariatu w Polsce

Partner internetowy

Finansowanie

Festiwal Wolontariatu był częścią projektu Europejski Rok Wolontariatu 2011 – Renesans Wolontariatu w Polsce realizowanego przez Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu. Projekt dofinansowany był ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.